De Elevator Pitch refereert aan de ambitieuze medewerker die de directeur rechtstreeks op de hoogte wil brengen van zijn of haar geweldige plan. In dat klassieke beeld zetelt die directeur op de hoogste verdieping van het kantoorgebouw en ontmoet je die alleen maar in de lift. Kortom, die lift biedt de enige kans om te benutten, en dus ook die luttele seconden tot de bovenste verdieping.

Een goede Elevator Pitch bevat daarom kort en krachtig de boodschap, in minder dan 30 seconden, wat je doet en voor wie. En natuurlijk maak je daarmee meteen duidelijk waarmee je je van anderen onderscheidt. Bij voorkeur sluit je af met een prikkelend slot. Een slot dat uitnodigt tot doorvragen (voor verder contact, of promotie!).

Als ondernemer begin je eerst met het formuleren van je aanbod, doelgroep en focus. De Elevator Pitch is daarvan het sluitstuk.